Wie zijn wij?

Zin in Utrecht is een samenwerkingsverband van professionele geestelijk verzorgers en vrijwilligers die aan inwoners van de gemeente Utrecht ondersteuning bieden op het terrein van zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Dit doen wij in de vorm van individuele gesprekken en door het organiseren van bijeenkomsten.

Daarnaast ondersteunen wij professionals en vrijwilligers in de hulpverlening. Ons uitgebreide trainings- en scholingsaanbod is gericht op het herkennen van en inspelen op zingevingsvragen bij cliënten en op een diepere afstemming op zichzelf en de ander.

Wat kosten wij?

Voor inwoners van Utrecht van 50 jaar of ouder is subsidie voor een aantal gesprekken met een geestelijk verzorger. Voor mensen in de palliatieve fase (uitbehandeld) en/of hun naasten ook. Maar het is onze intentie om er voor iedereen te zijn, ook voor mensen van 50- die individuele gesprekken met ons niet zelf kunnen betalen. Het gangbare bedrag voor een gesprek van 1,5 uur met een geestelijk verzorger is 80,- euro. In veel gevallen kan de zorgverzekeraar geestelijke verzorging vergoeden via een aanvullend pakket (alternatieve zorg: psychosociale therapie). Drie van onze geestelijk verzorgers kunnenook op deze manier werken. Voor mensen die ook niet via verzekering kunnen worden vergoed werken wij met een vrijwillige eigen bijdrage naar het Boeddhistische principe van DANA. Voor onze groepsbijeenkomsten proberen wij de kosten altijd zo laag mogelijk te houden.

Werken op deze manier kunnen wij alleen als er mensen zijn die bereid zijn om wat extra bij te dragen uit solidariteit met wie het minder hebben. Zin in Utrecht heeft een ANBI status en giften aan Zin in Utrecht zijn fiscaal aftrekbaar. Draagt u onze doelstellingen een warm hart toe en wilt u ons financieel ondersteunen? Wij zijn blij met elke blijk van steun. U kunt uw donatie storten op rekeningnummer NL28 TRIO 0197 7072 62 ten name van Stichting Zin in Utrecht te Utrecht.  

Voor wie zijn wij?

Ieder mens wil gelukkig zijn. Toch gaat dat vaak niet vanzelf. U komt immers ook in situaties terecht die uw zin in het leven zwaar op de proef stellen

Zin in Utrecht is er voor mensen die:

  • te horen krijgen dat ze ernstig ziek zijn
  • hun baan kwijtraken en geen nieuwe vinden
  • meer voelen en horen dan ‘normaal’ is
  • een dierbare zijn verloren
  • geen aansluiting vinden bij andere mensen of de maatschappij
  • door ouderdom of ziekte steeds meer mensen en activiteiten moeten loslaten
  • zonder liefdevolle relatie door het leven gaan
  • een ingrijpende geestelijke ervaring hebben gehad
  • door drukte en stress de grip op het leven kwijt dreigen te raken
  • alles lijken te hebben maar toch niet gelukkig zijn.

Klik hier voor meer informatie over wat geestelijke verzorging is.

Hoe werken wij?

Wij bieden een luisterend oor en hebben aandacht voor uw (levens-) verhaal. Samen met u gaan wij op zoek naar wat u kracht en inspiratie geeft.

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via mail, telefoon of vul het contactformulier in op deze site. Wij zullen dan samen met u kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Bent u professionals of naaste en wil u iemand doorverwijzen? Dat kan via ons doorverwijsformulier

Telefoon: 030-6626814

Email: info@zininutrecht.nu

 

Wat organiseren wij?

-vanaf 17 september 2020
doorstart bijeenkomsten van het HSP-café, lees verder.

- vanaf vrijdag 2 oktober:
zes-weekse cursus: omgaan met hooggevoeligheid (HSP)lees verder

- Maandelijks in 2020:
"Nooit te oud om te groeien", zingevingsbijeenkomsten in Utrecht Noord-Oost, Oost en Hoograven. En nu ook in Utrecht Binnenstad EN Overvecht! Lees verder...

dinsdagavonden 12, 19 en 26 januari 2021:
drie avonden over "Begeleiding bij levensvragen in de paliatieve fase"  voor vrijwilligers en professionals in de palliatieve zorg. Lees verder...

- Bent u professional of naaste en wil u iemand doorverwijzen? 
Dat kan via ons doorverwijsformulier

O.a. de volgende organisaties hebben Zin in Utrecht mogelijk gemaakt of zorgen ervoor dat wij ons werk voort kunnen zetten:

                  

Onder het motto: ‘Als je goed voor jezelf zorgt, kun je er ook voor een ander zijn’  vind je hier een dagelijkse reflectievraag die bijdraagt aan reflectie over: goede zorg voor jezelf.

Elke ochtend (maandag – vrijdag) stellen wordt een nieuwe reflectievraag gesteld op https://geestelijkeverzorging.nl/week-van-de-reflectie/.…

Eenzaamheid is noodzakelijk om als mens te groeien
en gevoeligheid te ontwikkelen

Jiddhu Krishnamurti

Toen we voor dit jaar het thema ‘groeien en bloeien’ kozen, wisten we net als de rest van de wereld nog niet welke ingrijpende ontwikkelingen er in 2020 plaats zouden gaan vinden. Wat…

Gaan gevoelens bij jou altijd heel diep? Heb jij meer dan anderen behoefte aan rust, stilte, schoonheid of harmonie? Ben je erg sfeergevoelig? Kom met anderen ervaringen delen tijdens een HSP-café of geef je op voor de 6-weekse cursus ‘zinvol omgaan met hooggevoeligheid’.

De cursus vindt plaats op vrijdagmiddagen van 13-15.30…

*** Nieuw ***
Vanaf september zijn er ook zingevingsbijeenkomsten voor ouderen in Overvecht.

Waar: Buurthuis De Jager, Teun de Jagerdreef 1, 3561 JK Utrecht,
Wanneer: dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur - inloop vanaf 9.45 uur
Data: 
01 september: Vriendschap
29 september: Eenzaamheid 
27…