Wie zijn wij?

Zin in Utrecht is een samenwerkingsverband van professionele geestelijk verzorgers en vrijwilligers die aan inwoners van de gemeente Utrecht ondersteuning bieden op het terrein van zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Dit doen wij in de vorm van individuele gesprekken en door het organiseren van bijeenkomsten.

Daarnaast ondersteunen wij professionals en vrijwilligers in de hulpverlening. Ons uitgebreide trainings- en scholingsaanbod is gericht op het herkennen van en inspelen op zingevingsvragen bij cliënten en op een diepere afstemming op zichzelf en de ander.

Wat kosten wij?

Het is onze intentie om er voor iedereen te zijn, ook voor mensen die individuele gesprekken met ons niet zelf kunnen betalen. Uitgangspunt is een vrijwillige eigen bijdrage naar het Boeddhistische principe van DANA. Voor onze groepsbijeenkomsten proberen wij de kosten altijd zo laag mogelijk te houden. Werken op deze manier kunnen wij alleen als er mensen zijn die bereid zijn om wat extra bij te dragen uit solidariteit met wie het minder hebben. NB: Het gangbare bedrag voor een gesprek van 1,5 uur met een geestelijk verzorger is 80,- euro. In sommige gevallen kan de zorgverzekaar geestelijke verzorging vergoeden. 

Zin in Utrecht heeft een ANBI status en giften aan Zin in Utrecht zijn fiscaal aftrekbaar. Draagt u onze doelstellingen een warm hart toe en wilt u ons financieel ondersteunen? Wij zijn blij met elke blijk van steun. U kunt uw donatie storten op rekeningnummer NL28 TRIO 0197 7072 62 ten name van Stichting Zin in Utrecht te Utrecht.  

Voor wie zijn wij?

Ieder mens wil gelukkig zijn. Toch gaat dat vaak niet vanzelf. U komt immers ook in situaties terecht die uw zin in het leven zwaar op de proef stellen

Zin in Utrecht is er voor mensen die:

  • te horen krijgen dat ze ernstig ziek zijn
  • hun baan kwijtraken en geen nieuwe vinden
  • meer voelen en horen dan ‘normaal’ is
  • een dierbare zijn verloren
  • geen aansluiting vinden bij andere mensen of de maatschappij
  • door ouderdom of ziekte steeds meer mensen en activiteiten moeten loslaten
  • zonder liefdevolle relatie door het leven gaan
  • een ingrijpende geestelijke ervaring hebben gehad
  • door drukte en stress de grip op het leven kwijt dreigen te raken
  • alles lijken te hebben maar toch niet gelukkig zijn.

Klik hier voor meer informatie over wat geestelijke verzorging is.

Hoe werken wij?

Wij bieden een luisterend oor en hebben aandacht voor uw (levens-) verhaal. Samen met u gaan wij op zoek naar wat u kracht en inspiratie geeft.

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via mail, telefoon of vul het contactformulier in op deze site. Wij zullen dan samen met u kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Telefoon: 030-6626814

Email: info@zininutrecht.nu

 

Wat organiseren wij?

Maandelijks in 2018:
- Zinvol ouder worden anno 2018. Lees verder  

Elke twee weken in heel 2018: 
- Op de tweesprong tussen Moeten en Willen. Lees verder 

Op maandagen vanaf 10 september:
- Training zelfcompassie. Lees verder.

Week tegen eenzaamheid 27 sept-6 okt:
- samen wandelen in ondiep en zuilen
- pelgrimstocht naar de de eigen ziel.
Lees verder.

Op donderdagen elke 2 weken vanaf 1 november:
- Training Verlies, Rouw en Herstel. Lees verder.

 

O.a. de volgende organisaties hebben Zin in Utrecht mogelijk gemaakt of zorgen ervoor dat wij ons werk voort kunnen zetten:  

                                                         Home                                                         

          

"Rouw is de prijs die we betalen voor hechting"

Als je leeft met een psychische kwetsbaarheid, dan loopt het leven vaak niet zoals je had gedacht of gehoopt. Naast alle worstelingen met het leven is er ook vaak sprake van verlies. En waar verlies is, ontstaat rouw. Verlies en rouw leven in onze innerlijke wereld als bepaalde gedachten, gevoelens en ervaringen. En de sleutel tot…

Zelfcompassie is een positieve, steunende, vriendschappelijke relatie met jezelf.
Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.Veel mensen hebben last van een kritisch stemmetje in hun hoofd dat een gevoel van falen veroorzaakt.

Mensen zonder zelfcompassie leven met een continu gevoel niet goed genoeg te zijn en dingen niet goed genoeg te doen.
Dat gaat ten koste van levenslust, vertrouwen…

... is dit jaar van donderdag 27 september 2018 t/m zaterdag 6 oktober 2018.

Zin in Utrecht heeft vooralsnog twee soorten activiteiten op de agenda staan.
Maar mocht je zelf ook iets willen organiseren onder onze veelkleurige vlag om eenzaamheid in onze samenleving op te heffen, aarzel dan niet en neem contact met ons op: info@zininutrecht.nu

 

1…

De Een nieuwsflits om de zomer mee te starten!

Andere nieuwsbrieven teruglezen?
Ga naar het nieuwsbrievenarchief op het tabblad contact / nieuwsbrief.