Beste lezer,
In navolging van de overheidsmaatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus, worden alle groepsactiviteiten van Stichting Zin in Utrecht in ieder geval tot en met 1 juni geannuleerd.
In de loop van deze maand zal duidelijk worden wat een en ander betekent voor de periode na 1 juni. Dan zullen we kijken in hoeverre het mogelijk is om het HSP café, de HSP cursus en de geplande Zingevingsbijeenkomsten voor Ouderen weer door te starten.

Wél gaan onze individuele gesprekken gewoon door, bij voorkeur via de telefoon.

Wij kunnen ons voorstellen dat het Coronavirus en alles wat het in onze wereld teweegbrengt allerlei levensvragen oproept. Als u 50+ bent of met rouw, het u zou ontlasten om met iemand deze levensvragen te bespreken, dan mag u altijd contact met ons opnemen: 030-6626814.

Voelt u zich eenzaam of heeft u behoefte aan praktische hulp? Neem dan contact op met:

 • Ouderenbond ANBO: 0348-466666 voor een luisterend oor en algemene vragen over het coronavirus. 
 • KBO-PCOB: de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600. Een luisterend oor tegen eenzaamheid (ma-vr van 9.00 tot 17.00 uur)
 • Het Rode Kruis: 070-44 55 888 voor een luisterend oor, praktische tips en hulp bij het online boodschappen doen.
 • De Luisterlijn: 0900-0767 dag en nacht (door iedereen) te bellen voor een luisterend oor.
 • De Zilverlijn, belservice voor senioren van het Nationaal Ouderenfonds. Ouderen die zich aanmelden voor de Zilverlijn, krijgen wekelijks een telefoontje van een vrijwilliger. Aanmelden kan via 088-344 2000 of via de website.
 • Om overzicht te creëren en vindbaarheid te vergroten kun je ‘Coronaproof’ hulp bieden en vragen via Coronahulp.nlvoorelkaar.nl.
 • En het NIZU heeft speciaal voor de stad Utrecht een site gemaakt wat er stedelijk en op wijkniveau allemaal aan Coronahulp en informatie te vinden is en
 • Infopunt Informele Zorg via 030-2361745 (ma t/m vrij 9.00 - 17.00 uur) bereikbaar voor inwoners en professionals als ze ondersteuning willen inzetten en niet weten waar ze die het beste kunnen vinden

We wensen u en allen die u dierbaar zijn een sterk gevoel van verbondenheid en solidariteit toe. Want daarin ligt de basis van elk gevoel van zinvolheid.

Het Team van Zin in Utrecht.

Wie zijn wij?

Zin in Utrecht is een samenwerkingsverband van professionele geestelijk verzorgers en vrijwilligers die aan inwoners van de gemeente Utrecht ondersteuning bieden op het terrein van zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Dit doen wij in de vorm van individuele gesprekken en door het organiseren van bijeenkomsten.

Daarnaast ondersteunen wij professionals en vrijwilligers in de hulpverlening. Ons uitgebreide trainings- en scholingsaanbod is gericht op het herkennen van en inspelen op zingevingsvragen bij cliënten en op een diepere afstemming op zichzelf en de ander.

Wat kosten wij?

Voor inwoners van Utrecht van 50 jaar of ouder is subsidie voor een aantal gesprekken met een geestelijk verzorger. Voor mensen in de palliatieve fase (uitbehandeld) en/of hun naasten ook. Maar het is onze intentie om er voor iedereen te zijn, ook voor mensen van 50- die individuele gesprekken met ons niet zelf kunnen betalen. Het gangbare bedrag voor een gesprek van 1,5 uur met een geestelijk verzorger is 80,- euro. In veel gevallen kan de zorgverzekeraar geestelijke verzorging vergoeden via een aanvullend pakket (alternatieve zorg: psychosociale therapie). Drie van onze geestelijk verzorgers kunnenook op deze manier werken. Voor mensen die ook niet via verzekering kunnen worden vergoed werken wij met een vrijwillige eigen bijdrage naar het Boeddhistische principe van DANA. Voor onze groepsbijeenkomsten proberen wij de kosten altijd zo laag mogelijk te houden.

Werken op deze manier kunnen wij alleen als er mensen zijn die bereid zijn om wat extra bij te dragen uit solidariteit met wie het minder hebben. Zin in Utrecht heeft een ANBI status en giften aan Zin in Utrecht zijn fiscaal aftrekbaar. Draagt u onze doelstellingen een warm hart toe en wilt u ons financieel ondersteunen? Wij zijn blij met elke blijk van steun. U kunt uw donatie storten op rekeningnummer NL28 TRIO 0197 7072 62 ten name van Stichting Zin in Utrecht te Utrecht.  

Voor wie zijn wij?

Ieder mens wil gelukkig zijn. Toch gaat dat vaak niet vanzelf. U komt immers ook in situaties terecht die uw zin in het leven zwaar op de proef stellen

Zin in Utrecht is er voor mensen die:

 • te horen krijgen dat ze ernstig ziek zijn
 • hun baan kwijtraken en geen nieuwe vinden
 • meer voelen en horen dan ‘normaal’ is
 • een dierbare zijn verloren
 • geen aansluiting vinden bij andere mensen of de maatschappij
 • door ouderdom of ziekte steeds meer mensen en activiteiten moeten loslaten
 • zonder liefdevolle relatie door het leven gaan
 • een ingrijpende geestelijke ervaring hebben gehad
 • door drukte en stress de grip op het leven kwijt dreigen te raken
 • alles lijken te hebben maar toch niet gelukkig zijn.

Klik hier voor meer informatie over wat geestelijke verzorging is.

Hoe werken wij?

Wij bieden een luisterend oor en hebben aandacht voor uw (levens-) verhaal. Samen met u gaan wij op zoek naar wat u kracht en inspiratie geeft.

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via mail, telefoon of vul het contactformulier in op deze site. Wij zullen dan samen met u kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Bent u professionals of naaste en wil u iemand doorverwijzen? Dat kan via ons doorverwijsformulier

Telefoon: 030-6626814

Email: info@zininutrecht.nu

 

Wat organiseren wij?

Maandelijks in 2020:

- "Nooit te oud om te groeien", zingevingsbijeenkomsten in Utrecht Noord-Oost, Oost en Hoograven. Lees verder... 

- Op 5 maart starten we met ons maandelijkse HSP-Café in Enik Recovery College, Neckardreef 12 Overvecht. Lees verder...

- De nieuwe HSP cursus gaat weer van start op dinsdag 7 april. Lees verder...

- Ook de Training Zelfcompassie zal binnenkort weer op nieuw van start gaan. Houdt de website, Facebook en de nieuwsbrief in de gaten moeten houden voor de laatste berichten.

- Bent u professional of naaste en wil u iemand doorverwijzen? 
Dat kan via ons doorverwijsformulier

Donderdag 12, 19 en 26 mei 2020:
Training: ‘Begeleiding levensvragen in de palliatieve fase’. Lees verder...

dinsdag 25 juni 2020:
Casuïstiekbespreking aan de hand van het thema 'Omgaan met religieuze vragen', Lees verder ...

 

O.a. de volgende organisaties hebben Zin in Utrecht mogelijk gemaakt of zorgen ervoor dat wij ons werk voort kunnen zetten:

    Home                

We beginen op 5 maart 2020 met ons HSP café. Beetje bedrieglijke naam, want borrelen gaan we niet. Wel gaan we met elkaar via een thema in gesprek over de voor- en soms ook nadelen van hooggevoeligheid. 
 
Op donderdagavonden…

Het is alweer een tijdje geleden sinds onze laatste nieuwsbrief. Maar we hebben niet stilgezeten. We zijn druk bezig geweest met groeien en opbloeien. Sinds het najaar hebben we namelijk…

Onderzoek naar aandacht voor zingeving in de palliatieve fase

Mensen in de palliatieve fase geven al lang aan dat zij grote behoefte hebben aan aandacht voor zingeving en spiritualiteit. Maar zorgverleners en vrijwilligers vinden het vaak nog wat moeilijk, want hoe…

Net als vorig jaar organiseert Zin in Utrecht, gesubsidieerd door de Gemeente Utrecht, seniorenbijeenkomsten voor ouderen om bezig te zijn met innerlijke groei en bloei. 
Als u ook in bent voor een goed gesprek met leeftijdsgenoten, schuif aan.

Binnenkort staan…