Wie zijn wij?

Zin in Utrecht is een samenwerkingsverband van professionele geestelijk verzorgers en vrijwilligers die aan inwoners van de gemeente Utrecht ondersteuning bieden op het terrein van zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Dit doen wij in de vorm van individuele gesprekken en door het organiseren van bijeenkomsten.

Daarnaast ondersteunen wij professionals en vrijwilligers in de hulpverlening. Ons uitgebreide trainings- en scholingsaanbod is gericht op het herkennen van en inspelen op zingevingsvragen bij cliënten en op een diepere afstemming op zichzelf en de ander.

Wat kosten wij?

Het is onze intentie om er voor iedereen te zijn, ook voor mensen die individuele gesprekken met ons niet zelf kunnen betalen. Uitgangspunt is een vrijwillige eigen bijdrage naar het Boeddhistische principe van DANA. Voor onze groepsbijeenkomsten proberen wij de kosten altijd zo laag mogelijk te houden. Werken op deze manier kunnen wij alleen als er mensen zijn die bereid zijn om wat extra bij te dragen uit solidariteit met wie het minder hebben. NB: Het gangbare bedrag voor een gesprek van 1,5 uur met een geestelijk verzorger is 80,- euro. In veel gevallen kan de zorgverzekeraar geestelijke verzorging vergoeden via een aanvullend pakket. 

Zin in Utrecht heeft een ANBI status en giften aan Zin in Utrecht zijn fiscaal aftrekbaar. Draagt u onze doelstellingen een warm hart toe en wilt u ons financieel ondersteunen? Wij zijn blij met elke blijk van steun. U kunt uw donatie storten op rekeningnummer NL28 TRIO 0197 7072 62 ten name van Stichting Zin in Utrecht te Utrecht.  

Voor wie zijn wij?

Ieder mens wil gelukkig zijn. Toch gaat dat vaak niet vanzelf. U komt immers ook in situaties terecht die uw zin in het leven zwaar op de proef stellen

Zin in Utrecht is er voor mensen die:

  • te horen krijgen dat ze ernstig ziek zijn
  • hun baan kwijtraken en geen nieuwe vinden
  • meer voelen en horen dan ‘normaal’ is
  • een dierbare zijn verloren
  • geen aansluiting vinden bij andere mensen of de maatschappij
  • door ouderdom of ziekte steeds meer mensen en activiteiten moeten loslaten
  • zonder liefdevolle relatie door het leven gaan
  • een ingrijpende geestelijke ervaring hebben gehad
  • door drukte en stress de grip op het leven kwijt dreigen te raken
  • alles lijken te hebben maar toch niet gelukkig zijn.

Klik hier voor meer informatie over wat geestelijke verzorging is.

Hoe werken wij?

Wij bieden een luisterend oor en hebben aandacht voor uw (levens-) verhaal. Samen met u gaan wij op zoek naar wat u kracht en inspiratie geeft.

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via mail, telefoon of vul het contactformulier in op deze site. Wij zullen dan samen met u kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Telefoon: 030-6626814

Email: info@zininutrecht.nu

 

Wat organiseren wij?

Maandelijks in 2019:
- (scherp-)Zinnig ouder worden: Lees verder  

Elke twee weken in 2019: 
- Op de tweesprong tussen Moeten en Willen. Lees verder 

Op donderdagen 15 en 22 november:
- 2 avonden over een westerse esoterische visie op spiritualiteit. Lees verder. LET OP: DEZE ACTIVITEIT IS UITGESTELD NAAR JANUARI!

Ons advies voor verzekeringen in 2019: klik op deze link

O.a. de volgende organisaties hebben Zin in Utrecht mogelijk gemaakt of zorgen ervoor dat wij ons werk voort kunnen zetten:  

    Home               

(Scherp-)zinnig ouder worden anno 2019 is inmiddels van start gegaan. De eerste bijeenkomst had als thema 'inspiratie'. De deelnemers schreven er rondelen over, die we mogen publiceren.

 

"Ouder worden ís een fascinerend proces, waarin we worden wie we eigenlijk altijd al hadden moeten zijn", aldus David Bowie.

Stichting Zin in Utrecht biedt dit jaar in drie Utrechtse wijken elke maand bijeenkomsten aan waarin zingeving en ouder worden centraal staan. Kom bij onderstaande bijeenkomsten met leeftijdsgenoten uw geest scherpen aan allerhande thema’s en levensvragen.…

 

Trouw, 9-10-2018:

"Ook thuiswonende ouderen kunnen vanaf volgend jaar een beroep doen op een geestelijk verzorger. De geestelijke verzorging in zorgcentra was al door de overheid geregeld, maar het kabinet financiert nu geestelijke verzorging en levensbegeleiding aan huis..." 

Dit is niet leeftijdsgebonden: Geestelijke verzorging is algemene levensbegeleiding…

In de workshop 'pelgrimstocht naar de eigen ziel' gingen we in 'de week tegen de eenzaamheid' via vingerlabyrintlopen en pelgrimerend schrijven vriendschap sluiten met onze eenzaamheid en met onszelf! Tijdens deze bijeenkomst zijn door de deelnemers mooie rondelen geschreven.