Wie zijn wij?

Zin in Utrecht is een samenwerkingsverband van professionele geestelijk verzorgers en vrijwilligers die aan inwoners van de gemeente Utrecht ondersteuning bieden op het terrein van zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Dit doen wij in de vorm van individuele gesprekken en door het organiseren van bijeenkomsten.

Daarnaast ondersteunen wij professionals en vrijwilligers in de hulpverlening. Ons uitgebreide trainings- en scholingsaanbod is gericht op het herkennen van en inspelen op zingevingsvragen bij cliënten en op een diepere afstemming op zichzelf en de ander.

Wat kosten wij?

Het is onze intentie om er voor iedereen te zijn, ook voor mensen die individuele gesprekken met ons niet zelf kunnen betalen. Uitgangspunt is een vrijwillige eigen bijdrage naar het Boeddhistische principe van DANA. Voor onze groepsbijeenkomsten proberen wij de kosten altijd zo laag mogelijk te houden. Werken op deze manier kunnen wij alleen als er mensen zijn die bereid zijn om wat extra bij te dragen uit solidariteit met wie het minder hebben. NB: Het gangbare bedrag voor een gesprek van 1,5 uur met een geestelijk verzorger is 80,- euro. In veel gevallen kan de zorgverzekeraar geestelijke verzorging vergoeden via een aanvullend pakket. 

Zin in Utrecht heeft een ANBI status en giften aan Zin in Utrecht zijn fiscaal aftrekbaar. Draagt u onze doelstellingen een warm hart toe en wilt u ons financieel ondersteunen? Wij zijn blij met elke blijk van steun. U kunt uw donatie storten op rekeningnummer NL28 TRIO 0197 7072 62 ten name van Stichting Zin in Utrecht te Utrecht.  

Voor wie zijn wij?

Ieder mens wil gelukkig zijn. Toch gaat dat vaak niet vanzelf. U komt immers ook in situaties terecht die uw zin in het leven zwaar op de proef stellen

Zin in Utrecht is er voor mensen die:

  • te horen krijgen dat ze ernstig ziek zijn
  • hun baan kwijtraken en geen nieuwe vinden
  • meer voelen en horen dan ‘normaal’ is
  • een dierbare zijn verloren
  • geen aansluiting vinden bij andere mensen of de maatschappij
  • door ouderdom of ziekte steeds meer mensen en activiteiten moeten loslaten
  • zonder liefdevolle relatie door het leven gaan
  • een ingrijpende geestelijke ervaring hebben gehad
  • door drukte en stress de grip op het leven kwijt dreigen te raken
  • alles lijken te hebben maar toch niet gelukkig zijn.

Klik hier voor meer informatie over wat geestelijke verzorging is.

Hoe werken wij?

Wij bieden een luisterend oor en hebben aandacht voor uw (levens-) verhaal. Samen met u gaan wij op zoek naar wat u kracht en inspiratie geeft.

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via mail, telefoon of vul het contactformulier in op deze site. Wij zullen dan samen met u kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Telefoon: 030-6626814

Email: info@zininutrecht.nu

 

Wat organiseren wij?

Maandelijks in 2019:
- (scherp-)Zinnig ouder worden: Lees verder.

Donderdagen 7 en 14 februari:
- 2 avonden over een westerse esoterische visie op spiritualiteit. Lees verder.

Dinsdag 5, 12 en 19 maart:
- Training existentiële gespreksvoering. Lees verder

Donderdag 21 maart: 
- Open einde: middag over Suïcide en Suïcidepreventie i.s.m. Lister Academy. Lees verder.

Ons advies voor verzekeringen in 2019: klik op deze link.

O.a. de volgende organisaties hebben Zin in Utrecht mogelijk gemaakt of zorgen ervoor dat wij ons werk voort kunnen zetten:  

    Home               

De maand van de spiritualiteit is dit jaar van 11 januari t/m 10 februari 2019.

Lees meer over alle activiteiten op de website.
Daar kunt u ook stemmen voor het beste Spirituele boek van 2019.

 

Op 13 februari organiseert de remonstrantse kerk in Utrecht het miniseminar 'Onvermoede krachten'.
Dit symposium staat in het teken van veerkracht in zorg en gezondheid. 

Informatie en kaarten via www.geertekerk.nl.

Locatie:

"Samen in verbondenheid".
Het is ons thema voor 2019. En daar hoort een nieuwe nieuwsbrief bij.

Andere nieuwsbrieven teruglezen?
Ga naar het nieuwsbrievenarchief op het tabblad contact / nieuwsbrief.

 

Wegens omstandigheden uitgesteld maar nu toch weer op de agenda: het begin van een nieuwe activiteit van Zin in Utrecht: 

Interactieve lezingen vanuit verschillende levensbeschouwelijke perspectieven. 

Wat je in het leven overkomt is één ding. Hoe je dat wat je overkomt…