Wie zijn wij?

Zin in Utrecht is een samenwerkingsverband van professionele geestelijk verzorgers en vrijwilligers die aan inwoners van de gemeente Utrecht ondersteuning bieden op het terrein van zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Dit doen wij in de vorm van individuele gesprekken en door het organiseren van bijeenkomsten.

Daarnaast ondersteunen wij professionals en vrijwilligers in de hulpverlening. Ons uitgebreide trainings- en scholingsaanbod is gericht op het herkennen van en inspelen op zingevingsvragen bij cliënten en op een diepere afstemming op zichzelf en de ander.

Wat kosten wij?

Het is onze intentie om er voor iedereen te zijn, ook voor mensen die individuele gesprekken met ons niet zelf kunnen betalen. Uitgangspunt is een vrijwillige eigen bijdrage naar het Boeddhistische principe van DANA. Voor onze groepsbijeenkomsten proberen wij de kosten altijd zo laag mogelijk te houden. Werken op deze manier kunnen wij alleen als er mensen zijn die bereid zijn om wat extra bij te dragen uit solidariteit met wie het minder hebben. NB: Het gangbare bedrag voor een gesprek van 1,5 uur met een geestelijk verzorger is 80,- euro. In sommige gevallen kan de zorgverzekaar geestelijke verzorging vergoeden. 

Zin in Utrecht heeft een ANBI status en giften aan Zin in Utrecht zijn fiscaal aftrekbaar. Draagt u onze doelstellingen een warm hart toe en wilt u ons financieel ondersteunen? Wij zijn blij met elke blijk van steun. U kunt uw donatie storten op rekeningnummer NL28 TRIO 0197 7072 62 ten name van Stichting Zin in Utrecht te Utrecht.  

Voor wie zijn wij?

Ieder mens wil gelukkig zijn. Toch gaat dat vaak niet vanzelf. U komt immers ook in situaties terecht die uw zin in het leven zwaar op de proef stellen

Zin in Utrecht is er voor mensen die:

 • te horen krijgen dat ze ernstig ziek zijn
 • hun baan kwijtraken en geen nieuwe vinden
 • meer voelen en horen dan ‘normaal’ is
 • een dierbare zijn verloren
 • geen aansluiting vinden bij andere mensen of de maatschappij
 • door ouderdom of ziekte steeds meer mensen en activiteiten moeten loslaten
 • zonder liefdevolle relatie door het leven gaan
 • een ingrijpende geestelijke ervaring hebben gehad
 • door drukte en stress de grip op het leven kwijt dreigen te raken
 • alles lijken te hebben maar toch niet gelukkig zijn.

Klik hier voor meer informatie over wat geestelijke verzorging is.

Hoe werken wij?

Wij bieden een luisterend oor en hebben aandacht voor uw (levens-) verhaal. Samen met u gaan wij op zoek naar wat u kracht en inspiratie geeft.

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via mail, telefoon of vul het contactformulier in op deze site. Wij zullen dan samen met u kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Telefoon: 030-6626814

Email: info@zininutrecht.nu

 

Wat organiseren wij?

Maandelijks in 2018:
- Zinvol ouder worden anno 2018. Lees verder  

Elke twee weken in heel 2018: 
- Op de tweesprong tussen Moeten en Willen. Lees verder 

5,12,19 juni 2018:

- Training existentiele gespreksvoering voor bezoekvrijwilligers. Lees verder.

Mei&juni 2018:
- Zinvol omgaan met sociale media. Lees verder.

25 juni; 10 juli; 24 juli; 9 aug; 24 aug: Op verhaal komen in de zomer: Wat is uw verhaal? (in samenwerking met Cosbo) Lees verder

Op komst in september:
- Training zelfcompassie. Lees verder.
- Training Verlies, Rouw en Herstel. Lees verder.

 

O.a. de volgende organisaties hebben Zin in Utrecht mogelijk gemaakt of zorgen ervoor dat wij ons werk voort kunnen zetten:  

                                                         Home                                                         

          

De Een nieuwsflits om de zomer mee te starten!

Andere nieuwsbrieven teruglezen?
Ga naar het nieuwsbrievenarchief op het tabblad contact / nieuwsbrief.

Een van onze vrijwilligers, Geert Joosten: "vrijwilligerswerk verrijkt m'n leven, het doet wat met je."

In de afgelopen jaren heeft het doen van vrijwilligerswerk Geert veel opgeleverd. En dat terwijl hij er vroeger nooit over had…

Wat is uw verhaal?

COSBO organiseert deze zomer 5 boeiende workshops voor 70-plussers die met anderen stil willen staan bij hun leven, bijzondere momenten en personen.

 • Maandag 25 juni - Waardevolle Ontmoetingen
  Over bepalende personen in uw leven.
 • Dinsdag 10 juli - Mijn leven in vogelvlucht 
  Over het nest…

Stichting Zin in Utrecht biedt dit jaar in drie Utrechtse wijken elke maand bijeenkomsten aan waarin zingeving en ouder worden centraal staan. In de groepsbijeenkomsten komen allerhande levensvragenen thema’s aan de orde die raken aan de actualiteit en zorgen voor waardevolle ontmoetingen met leeftijdsgenoten. De bijeenkomsten zijn kosteloos. 

Aanmelden kan via