In samenwerking met DOCK en het Buurtteam bieden wij een serie van vier bijeenkomsten die in het teken staan van verlies en rouw voor 50plussers. De eerste bijeenkomst is een informatieochtend die helpt om meer inzicht te krijgen in je eigen rouwproces. Daarna volgen drie groepsgesprekken. In een kleine groep worden verlieservaringen uitgewisseld en wordt er gesproken over rouwen en ieders eigen bronnen van troost. De begeleiding is in handen van onze geestelijk verzorger Sophie Albers en onze vrijwilliger Petra Jongerius. Informatieochtend: dinsdag 21 september. Groepsgesprekken: 28 september,5 oktober, 12 oktober om 10.00 - 12.00 uur in Buurtcentrum De Schakel, Schoolstraat 11, Vleuten. Opgave: tleguit@dock.nl of 06-28420681.