Een kwestie van perspectief: interactieve lezingen cyclus

In het najaar komt een interactieve lezingencyclus van 2 avonden over een westerse esoterische visie op spiritualiteit.

Esoterie betekent kennis die slechts voor ingewijden toegankelijk is. In tegenstelling tot exoterie, wat kennis voor iedereen betekent.

De meeste religieuze tradities hebben naast de exoterische teksten, rituelen en gebruiken ook een esoterische kant. Dan gaat het alshet ware om een wat diepere lezing en een dieper bevatten van waar het in wezen om gaat.

In deze lezingencyclus wordt gekeken naar het praktische verstaan van begrippen als ‘geestelijke evolutie’; ‘ziel’ en ‘inwijdingen’.

Nadere informatie over tijd en data volgt nog.