Week van de psychiatrie 2019: van maandag 25 maart tot en met zaterdag 30 maart.

Net als voorgaande jaren organiseren wij weer een paar workshops in de week van de psychiatrie.
Het thema van deze week is: ZICHTBAAR?

Doel van de week van de psychiatrie is goed onder de aandacht te brengen dat er zo ontzettend veel mensen zijn, die met veel leed te maken hebben. Het is de hoop dat door deze week meer mensen uit de maatschappij op de hoogte zijn wat hier allemaal achter schuilgaat. Met elkaar kunnen we in deze samenleving dan eerder en beter lokaliseren welke mensen in de knel zitten en hen hopelijk leed besparen.

Spelend met het thema 'ZICHTBAAR?' biedt Zin in Utrecht twee activiteiten aan.
Je kunt je ervoor opgeven via: secretariaat@zininutrecht.nu

1. Zicht op herstel en positieve psychologie

Enik Recovery College, Vaartscherijnlaan 51, Hoograven. 10.00-12.00 uur op woensdag 27 maart, zaal Boston (beneden)

Geert Joosten (1964) vertelt zijn herstelverhaal en doet oefeningen uit de positieve psychologie met de aanwezigen waar hij zelf veel aan heeft gehad en waar hij nu cursussen in geeft. Geert heeft de ziekte van Lyme en is psychiatrisch patiënt doordat hij stemmen van geesten hoort. 3 jaar geleden zat hij nog in een diep dal en nu is hij naast vrijwilliger bij Zin in Utrecht, ook life-coach en trainer.

.

2. Wat je ziet is een kwestie van perspectief  

Enik Recovery College, Vaartscherijnlaan 51, Hoograven. 15.00-17.00 uur op woensdag 27 maart, zaal Boston (beneden)

Op welke manieren kun je aankijken tegen psychiatrische symptomen? En welk perspectief is daarbij het meest ondersteunend voor je herstel? In onze samenleving en zorg worden allerlei visies aangehangen over wat er aan de hand is bij psychiatrische problemen. In deze interactieve lezing wordt een perspectief aangereikt dat daar totaal haaks op staat. Vanuit een westers esoterische visie op menszijn, geestelijke ontwikkeling en spiritualiteit wordt een heel ander verhaal over psychiatrie zichtbaar. Door Suzette van IJssel, ervaringsdeskundige en geestelijk verzorger bij Zin in Utrecht.