Zinvol omgaan met Sociale media

Het is ons een plezier aan te kondigen dat ons project over sociale media voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is gehonoreerd met een subsidie vanuit het Innovatieve middelenfonds van de gemeente Utrecht.

Het project starte in het najaar van 2016 en werkt met en vanuit ervaringsdeskundigen. Het doel is (psychisch) kwetsbare mensen optimaal gebruik te laten maken van de kansen die social media en Internet bieden en hen zo goed mogelijk leren om te gaan met de risico’s.

Focus is het versterken van de eigen netwerken, meer en betere informatie tot zich te nemen en zelfregie te vergroten.
Het is onze opzet om met deze pilot te komen tot aanbevelingen aan cliënten, ervaringsdeskundigen, begeleiders en zorgverleners.

We zijn voor dit project op zoek naar ervaringsdeskundigen uit de doelgroep met een passie voor dit onderwerp.
Heb je interesse in meedoen aan dit project? Neem dan contact met ons op via ons 
contactformulier.

Meer weten over dit project? Klik op onderstaande links voor meer informatie of download het projectvoorstel.