Symposium 'Aandacht voor Rouw en Nazorg'

Zorg bij rouw is een aspect van palliatieve zorg dat meer aandacht verdient: na het overlijden, maar dikwijls ook al daarvóór. I.h.k.v. de Internationale Dag voor de Palliatieve Zorg (IDPZ) organiseren het Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht, Humanitas, TrösT en Zin in Utrecht een symposium over dit onderwerp, bedoeld voor zorgprofessionals en vrijwilligers actief in de palliatieve zorg. Naast een lezing door prof. dr. Anne Goossensen zijn er workshops over "Rouwen: wat is dat eigenlijk?", "Lotgenoten", "Hulp verlenen bij rouw" en "Zelfzorg en zorg voor elkaar bij rouw".

Wanneer10 oktober van 16.00 - 20.00u (inloop vanaf 15.30u)
Waar: Zorgcentrum Rosendael
Aanmelden: Tot 7 oktober via het aanmeldformulier.
Deelname is kosteloos en alleen mogelijk na aanmelding.

Meer informatie via Margriet Wanders, m.wanders@careyn.nl.