Symposium over geestelijke verzorging in de laatste levensfase.

Er wordt ingegaan op de geestelijke vragen en behoeften die daar een rol kunnen spelen en op het ABC-model waarmee geestelijk verzorgers werken. Voor iedereen die betrokken is bij mensen die sterven.

Ieder mens weet dat de dood onvermijdelijk is, maar hierbij stilstaan schuiven we vaak voor ons uit. Met het bericht dat het einde naderbij komt, komen mensen voor wezenlijke spirituele/geestelijke processen te staan. De wetenschap te gaan sterven leidt vaak tot diepe levensvragen, een zoektocht naar zin, betekenis en verzoening met het geleefde leven. Tegelijkertijd is het veelal een worsteling om het leven en alles wat daarin dierbaar is los te laten of kan het stervensproces aanleiding zijn voor fundamentele ethische vragen. Iedereen die weet dat hij/zij gaat sterven maakt een dergelijk proces door. Wat kun jij hier als zorgprofessional in betekenen en welke handvatten heb je daarbij nodig? Wat doe je als je aanloopt tegen andere levensbeschouwelijke standpunten over dood en sterven dan je zelf hebt? Wanneer stuit je op de grens van wat je zelf kunt en zou je willen doorverwijzen? Aan de hand van het ABC-model (Aandacht, Begeleiding, Crisis) gaan we hier dieper op in.

Datum en tijd: 28 mei 2019 van 16.30 – 20.15 uur (v.a. 16.00 uur inloop)
Locatie: Careyn Rosendael Rode zaal, Indusdreef 5, Utrecht
Doelgroep: Zorgverleners in de palliatieve zorg werkzaam bij lidorganisaties
Docenten: Suzette van IJssel, Godelieve van Liebergen, Salima El Ayachi, Marc Rietveld (geestelijk verzorgers Zin in Utrecht)
Kosten: 5 euro, ter plaatse contant te voldoen
Accreditatie: Aangevraagd voor Kwaliteitsregister V&VN, een bewijs van deelname ontvangen kan ook
Aanmelden: t/m 24 mei via het aanmeldformulier op de website van netwerkpalliatievezorg/utrechtstadenzuidoost

Download de uitnodiging