Meteen naar de inhoud

Training voor professionals

Voor professionals in de zorg die direct met cliënten te maken hebben verzorgen wij activiteiten gericht op het herkennen van en inspelen op zingevingsvragen bij cliënten en op een diepere afstemming op zichzelf en de ander.

Trainingsaanbod

Download de flyer

Palliatieve zorg

Wij bieden in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht Stad, een reeks nascholingen aan over spirituele zorg voor huisartsen, POH-ers, verpleegkundigen, mantelzorgers en vrijwilligers die werken met mensen in de palliatieve fase.

1. Spirituele zorg 

 • Wat is spirituele zorg?
 • Het ABC-model
 • Oefenen met de ‘latende modus’
 • Basis gesprekstechnieken
 • Signaleren en doorverwijzen

Duur: 3 uur

2. Begeleiding bij levensvragen

 • Gesprekstechnieken
 • Omgaan met lijden en dood
 • Gebruik en betekenis van rituelen
 • Basiskennis over opvattingen rond sterven en dood binnen verschillende tradities

Duur: 3 dagdelen van 3 uur

3. Begeleiding van mensen met een migratie achtergrond 

 • Basiskennis over niet-westerse (islamitisch, hindoeïstisch) opvattingen, rituelen en gebruiken rond leven en dood
 • Praktische informatie en tips aan de hand van een casusbespreking

Duur: 2,5 uur

4. Zorg bij complexe existentiële 

     problemen

 • Verschillende typen complexe existentiële problemen aan de hand van voorbeelden
 • Samenhang met psychiatrie
 • Richtlijnen zorg

Duur: 3 uur

NB: De workshops migratie achtergrond en existentiële problemen zijn ook beschikbaar in een niet-palliatieve variant.

Overige zorg

Voor iedereen die als professional of vrijwilliger/mantelzorger werkzaam is in de zorg- en welzijnssector bieden wij een aantal verdiepende scholingen rondom spirituele zorg, zingeving en levensvragen.

1. Zingeving & ouderen

 • Levensvragen in de ouderdom
 • Anticiperen en luisteren
 • ABC-model

Duur: 2 uur

2. Zingeving in de GGZ

 • Levensvragen in de psychiatrie
 • Anticiperen en luisteren
 • Werken volgens het Chime-model

Duur: 2,5 uur

3. Existentiële gespreksvoering

 • Wanneer ontstaan levensvragen?
 • Presentiemethodiek
 • Luisteren in laagjes

Duur: 3 dagdelen van 3 uur

4. Omgaan met Rouw & Verlies

 • Beluisteren van verlieservaringen
 • Wat zijn rouwtaken?
 • Zoektocht naar betekenis bij rouw en verlies

Duur: 2,5 uur

5. Rituelen bij keerpunten in het leven

 • Betekenis en functie van symbolen en rituelen
 • Inzetten van symbolen en rituelen
 • Oefenen met symbolisch handelen

Duur: 2,5 uur

6. Existentiële benadering eenzaamheid

 • Wat is eenzaamheid?
 • Verschillende lagen in eenzaamheid
 • Existentiële eenzaamheid
 • Eenzaamheidsinterventies

Duur: 2,5 uur

Open inschrijving/ ‘in company’
De data voor onze scholingen zijn te vinden op www.zininutrecht.nu. De scholingen kunnen ook ‘in company’ worden verzorgd voor teams die actief zijn in de (palliatieve) zorg. Heeft u interesse in casuïstiek besprekingen o.l.v. een geestelijk verzorger? Neem dan contact op. Ook als uw team of organisatie belangstelling heeft voor moreel beraad.

Accreditatie
Voor de huisartsen, POH-ers, sociaal werkers en verpleegkundigen zijn wij bezig met het aanvragen van accreditatie.

Kosten
Deelname is gratis. De kosten voor deze trainingen worden vergoed vanuit de VWS-subsidie voor geestelijke verzorging in de eerste lijn.
Bij ‘in company’ trainingen kunnen aanvullende kosten worden berekend als de trainingen moeten worden aangepast.