Training "Zinvol omgaan met Social Media"

Sociale media bieden een scala aan mogelijkheden. Zoals contacten leggen, ervaringen delen, jezelf laten zien en je bij een groep aansluiten. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Welke kanalen zijn hier geschikt voor? Hoe bewaak je je grenzen, en aan de andere kant: durf je te experimenteren? In deze training onderzoek je wat thema’s als kwetsbaarheid, contact, grenzen, privacy, inspiratie,  empowerment en peersupport voor jou online kunnen betekenen en bijdragen aan je herstel.

Het project werkt met en vanuit ervaringsdeskundigen en heeft als doel mensen optimaal gebruik te laten maken van de mogelijkheden die social media en Internet bieden in het eigen herstelproces. Maar ook om het leren doorzien van de risico's en daar zo goed mogelijk mee om leren gaan.

Focus is het versterken van de eigen netwerken, meer en betere informatie tot zich te nemen en zelfregie te vergroten. De training is opgezet vanuit het CHIME model (Connectedness, Hope, Identity, Meaning & Empowerment). Het is onze opzet om met deze pilot te komen tot aanbevelingen aan cliënten, ervaringsdeskundigen, begeleiders en zorgverleners.

Inhoud
We werken aan de hand van thema’s. Zoals privacy en eigen grenzen, wat laat je wel of niet zien en hoe, mogelijkheden en beperkingen van online communiceren, contact maken en onderhouden, peersupport, herstel, inspiratie, online en serious gaming, netwerken en online dating. Deze thema’s liggen niet vast: als groep kiezen we waarmee we aan de slag gaan.  In 8 bijeenkomsten ontdek je wat thema's als vriendschap, kwetsbaarheid, grenzen, inspiratie, communiceren, humor en peersupport voor jou online (kunnen) betekenen.

Voor wie
- Mensen die ervaring hebben met sociale media en zich bewuster willen worden van wat ze doen, wat ze graag meer of anders willen en welke mogelijkheden en risico’s er zijn.
- Mensen die graag gebruik van sociale media willen maken en zich hierin willen verdiepen.

Werkwijze
We diepen de thema’s uit, aan de hand van presentaties met theorie, stellingen en vragen en het uitwisselen van ervaringen. We gaan er ook praktisch mee aan de slag. Eigen inbreng wordt erg op prijs gesteld.

Wie daar behoefte aan heeft, kan eventueel aansluitend in de middag gebruik maken van extra hulp en training in de meer technische aspecten van sociale media.

Trainers
Annemarije Sjoerdsma is peerworker bij Enik. Haar achtergrond is journalistiek en communicatie.
Marc Rietveld is geestelijk verzorger bij Altrecht / Zin in Utrecht en is daarnaast IT’er.

Data
8 bijeenkomsten, startend op vrijdag 18 mei 2018, 10.00 – 12.30 uur.

Adres
Vaartscherijnstraat 51
3523 TB Utrecht
Telefoon: 030-289 12 04

Voor meer informatie
Annemarije Sjoerdsma (annemarijesjoerdsma@lister.nl of 06 10 546 297) of Marc Rietveld (m.rietveld@altrecht.nl of 06 21 888 403).

Heb je belangstelling of ken je iemand die belangstelling zou kunnen hebben, meld je aan via de website van Enik Recovery College in de Vaartscherijnstraat 51 te Utrecht of neem contact op via ons contactformulier.

Lees hier verder over de achtergrond van het project.