Veelgestelde vragen

Wat is geestelijke verzorging?

Geestelijke verzorging bestaat uit begeleiding middels gesprekken over beleving en zingeving. Het gaat daarbij om nabijheid van de mensen voor wie de begeleiding bedoeld is bijvoorbeeld ook door rituele ondersteuning bij belangrijke momenten of bij de viering van belangrijke dagen. Ook valt groepswerk onder geestelijke begeleiding en het bewaken van menselijke waarden en normen in instellingen en samenleving, waaronder bijvoorbeeld ethisch advies aan een instelling of het bewaken van de missie en visie van een werkgever.

Vanuit de VGVZ (Vereniging voor Geestelijk Verzorgers in de Zorg) is er een document opgemaakt vanuit de vraag wanneer je als professional een geestelijk verzorger kunt inschakelen. Dat document kunt u via deze link inzien.

Als u wilt weten wanneer u voor uzelf of uw directe naaste een beroep kunt doen op een geestelijk verzorger, kunt u dat via deze link inzien.

 

Als wij weer helder hebben hoe we de format van onderstaande vragen in kunnen vullen, dan geven we binnenkort antwoord op de onderstaande vragen:

Wat is het verschil tussen een geestelijk verzorger en een psycholoog?

Binnenkort vindt hier het antwoord.

Moet je gelovig zijn voor een geestelijk gesprek?
Zijn alle geestelijk verzorgers gelovig?
Waarin onderscheidt een geestelijk verzorger zich van een maatschappelijk werker?
Ik ben depressief, moet ik dan naar een geestelijk verzorger of een psychiater?
Wat bedoelen jullie met geestelijke weerbaarheid?
Wat is normatieve professionaliteit?
Worden gesprekken met Zin in Utrecht vergoed?

Binnenkort vindt u hiet het antwoord

Hoe kan ik mij aanmelden voor een gesprek of groepsactiviteit?
Kan ik van mijn huisarts een doorverwijzing krijgen voor Zin in Utrecht?
Met welke klachten/problemen kan ik bij een geestelijk verzorger terecht?
Hoe werkt een geestelijk verzorger?