Meteen naar de inhoud

In het Pali heeft het woord DANA verschillende betekenissen van geven, vrijgevigheid, donatie of ruimhartigheid. In de leer van de boeddha speelt het begrip DANA een belangrijke rol.

Wij verstaan DANA als de uitdrukking van de waardering, band en saamhorigheid tussen de gever en ontvanger. Het is de bijdrage van de ontvanger om de gemeenschap van mensen waar Zin in Utrecht voor bestaat draaiend te houden.

DANA wordt onderscheiden in materiële dana, diensten dana en dhamma dana.

Materiële DANA is het schenken van geld en goederen;

Diensten DANA is het vrijwillig verrichten van werkzaamheden en het geven van goede wensen;

Dhamma DANA is het vrijwillig delen van levenswijsheid met derden.