Meer actueel

*** Nieuw ***
Vanaf 16 juli zijn er ook zingevingsbijeenkomsten voor ouderen in de binnenstad.

Waar: De drie kronen, Oudegracht 227, 3511 NJ Utrecht,
Wanneer: donderdagochtend van 10.15 tot 12.15 uur - inloop vanaf 10.00 uur
Data:
16 juli: Geven en ontvangen
13 augustus : Vertrouwen

Vrijheid is wat jij doet
met wat jou wordt aangedaan
                            (Jean-Paul satre)

Deze nieuwsbrief komt uit in een bijzondere tijd, de coronaperiode, en op een bijzondere dag, 5 mei de dag waarop we de vrijheid vieren.
Deze tegenstelling van beperking en vrijheid die we kunnen voelen illustreert hoezeer deze periode zingevingsvragen…

Onderzoek naar aandacht voor zingeving in de palliatieve fase

Mensen in de palliatieve fase geven al lang aan dat zij grote behoefte hebben aan aandacht voor zingeving en spiritualiteit. Maar zorgverleners en vrijwilligers vinden het vaak nog wat moeilijk, want hoe…

Net als vorig jaar organiseert Zin in Utrecht, gesubsidieerd door de Gemeente Utrecht, seniorenbijeenkomsten voor ouderen om bezig te zijn met innerlijke groei en bloei. 
Als u ook in bent voor een goed gesprek met leeftijdsgenoten, schuif aan.

Binnenkort staan…

Contact en financiering

Het mogelijk om gesprekken met een geestelijk verzorger vergoed te krijgen vanuit een subsidieregeling van VWS. Althans, alleen voor mensen die 50 jaar of ouder zijn of bij een naderend levenseinde (palliatief). De regeling geldt ook voor nabestaanden…

In 2016 zijn we in het kader van het project Zorg naar Maat gestart met de eerste training existentiële gespreksvoering. Onder de naam Zin op Maat gaat dit project met ingang van 1 januari 2019 verder. Inmiddels hebben al meer dan 35 vrijwilligers met plezier…

(Scherp-)zinnig ouder worden anno 2019 is inmiddels van start gegaan. De eerste bijeenkomst had als thema 'inspiratie'. De deelnemers schreven er rondelen over, die we mogen publiceren.