Meer actueel

"Het is beter te worden bekeken, dan over het hoofd te worden gezien"  
(Mae West)  

Lees meer over onze activiteiten in de komende week van de psychiatrie en andere tips en wetenswaardigheden in de nieuwsbrief van maart 2019.

Andere nieuwsbrieven teruglezen?
Ga…

Contact en financiering

Het mogelijk om gesprekken met een geestelijk verzorger vergoed te krijgen vanuit een subsidieregeling van VWS. Althans, alleen voor mensen die 50 jaar of ouder zijn of bij een naderend levenseinde (palliatief). De regeling geldt ook voor nabestaanden…

In 2016 zijn we in het kader van het project Zorg naar Maat gestart met de eerste training existentiële gespreksvoering. Onder de naam Zin op Maat gaat dit project met ingang van 1 januari 2019 verder. Inmiddels hebben al meer dan 35 vrijwilligers met plezier…

(Scherp-)zinnig ouder worden anno 2019 is inmiddels van start gegaan. De eerste bijeenkomst had als thema 'inspiratie'. De deelnemers schreven er rondelen over, die we mogen publiceren.

“Dat wil ik wel, scherp-zinnig ouder worden, met nadruk op scherp”, zo sprak laatst een deelnemer tijdens een van onze bezinningsbijeenkomsten, toen ze de nieuwe flyer zag. Net als vorig jaar organiseert Zin in Utrecht, gesubsidieerd door de Gemeente Utrecht, seniorenbijeenkomsten voor…