Meer actueel

Samen met 'Team Achter de Geraniums' en 'Stichting Sunshine Society' wint Zin in Utrecht de Richard Hoogland Prijs 2021.

De jury koos deze drie initiatieven uit tientallen inzendingen. De initiatieven zijn erop gericht om sociaal isolement van Utrechtse ouderen tijdens de corona tijd tegen te gaan. Samen ontvangen de winnaars 25.000 euro om hun plannen uit te voeren. De…

De Week van de Psychiatrie vindt die dit jaar plaats vindt van 20 tot 27 maart 2021 en heeft als thema  'BETEKENISVOL MEEDOEN'.

Wie wil dat niet? En al helemaal nu in deze tijd.

Corona of niet, samen met Enik Recovery College en Utrecht in Dialoog verzorgt Zin in…

Het is juist de kwetsbaarheid
die vertrouwen haar waarde geeft

Piero Ferrucci

Coronakilo’s, coronakapsel, coronadiploma, coronahysterie en coronaangst.
Het afgelopen jaar is…

Stichting Zin in Utrecht biedt ook in 2021 inmiddels in zeven Utrechtse wijken, elke maand bijeenkomsten aan waarin zingeving en ouder worden centraal staan.
De bijeenkomsten geven de gelegenheid om samen met leeftijdsgenoten bezig te zijn met innerlijke groei in wijsheid.

Waar en wanneer?
- De drie kronen, Oudegracht 227,
Binnenstad Utrecht, 

Onderzoek naar aandacht voor zingeving in de palliatieve fase

Mensen in de palliatieve fase geven al lang aan dat zij grote behoefte hebben aan aandacht voor zingeving en spiritualiteit. Maar zorgverleners en vrijwilligers vinden het vaak nog wat moeilijk, want hoe…

Net als vorig jaar organiseert Zin in Utrecht, gesubsidieerd door de Gemeente Utrecht, seniorenbijeenkomsten voor ouderen om bezig te zijn met innerlijke groei en bloei. 
Als u ook in bent voor een goed gesprek met leeftijdsgenoten, schuif aan.

Binnenkort staan…

Contact en financiering

Het mogelijk om gesprekken met een geestelijk verzorger vergoed te krijgen vanuit een subsidieregeling van VWS. Althans, alleen voor mensen die 50 jaar of ouder zijn of bij een naderend levenseinde (palliatief). De regeling geldt ook voor nabestaanden…

In 2016 zijn we in het kader van het project Zorg naar Maat gestart met de eerste training existentiële gespreksvoering. Onder de naam Zin op Maat gaat dit project met ingang van 1 januari 2019 verder. Inmiddels hebben al meer dan 35 vrijwilligers met plezier…