Meer actueel

Het Zincafé is voor verplegend en verzorgend personeel en overige medewerkers in de palliatieve zorg. Het thema dat centraal staat is: Herziene richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase. Het Zincafé wordt georganiseerd door vier netwerken palliatieve…

'Je kunt mijn rug op’... hoe vaak slingeren we dat niet met of zonder woorden naar elkaars hoofd in het verkeer, op straat, in de buurt, in de anonimiteit van deze mooie, maar ook grote stad? Dit paard geeft er zijn eigen draai aan: ‘kom maar op mijn brede rug....ik ondersteun je wel,…

De berichten verschilden… de ene site gaf aan van 25 september tot 5 oktober en op de andere stond van 1 tot 8 oktober 2019. Ons maakt het niet uit. Want eenzaamheid is niet iets wat in één enkele week onder de aandacht dient te staan. We geven een aftrap met een workshop, wandelen in de dagen ertussen en sluiten het geheel weer af met een zingevingsspel.

Zin in Utrecht heeft…

De week van 11 t/m 15 november 2019 is de Week van de Werkstress.
Werkstress is een opstelsom van factoren en er is niet één oplossing om werkstress te voorkomen: er zijn veel knoppen waar je aan kunt draaien. Daarom gaan we op zoek naar 99 oplossingen tegen werkstress.

Met voldoende buffers (dingen die je energie geven) kun je, ook met een hoge werkdruk,…

Contact en financiering

Het mogelijk om gesprekken met een geestelijk verzorger vergoed te krijgen vanuit een subsidieregeling van VWS. Althans, alleen voor mensen die 50 jaar of ouder zijn of bij een naderend levenseinde (palliatief). De regeling geldt ook voor nabestaanden…

In 2016 zijn we in het kader van het project Zorg naar Maat gestart met de eerste training existentiële gespreksvoering. Onder de naam Zin op Maat gaat dit project met ingang van 1 januari 2019 verder. Inmiddels hebben al meer dan 35 vrijwilligers met plezier…

(Scherp-)zinnig ouder worden anno 2019 is inmiddels van start gegaan. De eerste bijeenkomst had als thema 'inspiratie'. De deelnemers schreven er rondelen over, die we mogen publiceren.

“Dat wil ik wel, scherp-zinnig ouder worden, met nadruk op scherp”, zo sprak laatst een deelnemer tijdens een van onze bezinningsbijeenkomsten, toen ze de nieuwe flyer zag. Net als vorig jaar organiseert Zin in Utrecht, gesubsidieerd door de Gemeente Utrecht, seniorenbijeenkomsten voor…