Meer actueel

 

Trouw, 9-10-2018:

"Ook thuiswonende ouderen kunnen vanaf volgend jaar een beroep doen op een geestelijk verzorger. De geestelijke verzorging in zorgcentra was al door de overheid geregeld, maar het kabinet financiert nu geestelijke verzorging en levensbegeleiding aan huis..." 

Dit is niet leeftijdsgebonden: Geestelijke verzorging is algemene levensbegeleiding…

In de workshop 'pelgrimstocht naar de eigen ziel' gingen we in 'de week tegen de eenzaamheid' via vingerlabyrintlopen en pelgrimerend schrijven vriendschap sluiten met onze eenzaamheid en met onszelf! Tijdens deze bijeenkomst zijn door de deelnemers mooie rondelen geschreven.

De herfst start met allerlei nieuwe activiteiten, en dus een nieuwe nieuwsbrief!

Andere nieuwsbrieven teruglezen?
Ga naar het nieuwsbrievenarchief op het tabblad contact / nieuwsbrief.

Stichting Zin in Utrecht biedt dit jaar in drie Utrechtse wijken elke maand bijeenkomsten aan waarin zingeving en ouder worden centraal staan. In de groepsbijeenkomsten komen allerhande levensvragenen thema’s aan de orde die raken aan de actualiteit en zorgen voor waardevolle ontmoetingen met leeftijdsgenoten. De bijeenkomsten zijn kosteloos. 

Aanmelden kan via 

"Rouw is de prijs die we betalen voor hechting"

Als je leeft met een psychische kwetsbaarheid, dan loopt het leven vaak niet zoals je had gedacht of gehoopt. Naast alle worstelingen met het leven is er ook vaak sprake van verlies. En waar verlies is, ontstaat rouw. Verlies en rouw leven in onze innerlijke wereld als bepaalde gedachten, gevoelens en ervaringen. En de sleutel tot…

Zelfcompassie is een positieve, steunende, vriendschappelijke relatie met jezelf.
Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.Veel mensen hebben last van een kritisch stemmetje in hun hoofd dat een gevoel van falen veroorzaakt.

Mensen zonder zelfcompassie leven met een continu gevoel niet goed genoeg te zijn en dingen niet goed genoeg te doen.
Dat gaat ten koste van levenslust, vertrouwen…

Heb jij ook het gevoel dat je heel veel te geven hebt, maar komt dat om wat voor reden dan ook niet uit de verf? 
Zin in Utrecht – centrum voor levensvragen – begint 1 februari 2018 met een tweewekelijkse doorlopende groep waarbij deelnemers elkaar inspireren bij het vinden/creëren van hun EIGEN weg in dit leven. 

Als eerste leidraad gebruiken we het boek ‘Op de tweesprong van moeten…