Voorafgaand aan de week van de reflectie (26 t/m 30 november) is de aftrap van een nieuwe activiteit van Zin in Utrecht: Interactieve lezingen vanuit verschillende levensbeschouwelijke perspectieven.

We beginnen met 2 avonden over een westerse esoterische visie op spiritualiteit.

Esoterie betekent kennis die slechts voor ingewijden toegankelijk is. In tegenstelling tot exoterie, wat kennis voor iedereen betekent. De meeste religieuze tradities hebben naast de exoterische teksten, rituelen en gebruiken ook een esoterische kant.
Dan gaat het als het ware om een wat diepere lezing en een dieper bevatten van waar het in wezen om gaat.

In deze lezingencyclus wordt gekeken naar het praktische verstaan van begrippen als ‘geestelijke evolutie’; ‘ziel’ en ‘inwijdingen’.

Waar? Buurtcentrum de Leeuw;  
Wanneer? 15 en 22 november, 
van 19.30 tot 21.30 uur.
Opgave via info@zininutrecht.nu. We vragen een vrijwillige bijdrage.

 

Nadere informatie over tijd en data volgt nog.