Contact en financiering

Miv 1 januari 2019 wordt gesprekken in de palliatieve fase thuis met een geestelijk verzorger vergoed vanuit een extrasubsidieregeling van het ministerie van VWS. Als u of iemand bij wie u als zorgverlener betrokken bent, behoefte heeft aan een gesprek met een geestelijk verzorger, neem contact op via ons contactformulier of bel ons op: 030-6626814.

Ook is het mogelijk dat u vooraf aan geeft met welke geestelijk verzorger u graag een gesprek wilt.