Contact en financiering

Het mogelijk om gesprekken met een geestelijk verzorger vergoed te krijgen vanuit een subsidieregeling van VWS. Althans, alleen voor mensen die 50 jaar of ouder zijn of bij een naderend levenseinde (palliatief). De regeling geldt ook voor nabestaanden die net een dierbare hebben verloren.

Miv 1 januari 2019 wordt gesprekken in de palliatieve fase thuis met een geestelijk verzorger vergoed vanuit een extrasubsidieregeling van het ministerie van VWS.

Als zorgverlener kun je mensen dus met een gerust hart naar ons doorverwijzen zonder dat er kosten aan verbonden zijn.
Als u of iemand bij wie u als zorgverlener betrokken bent, behoefte heeft aan een gesprek met een geestelijk verzorger, neem contact op via ons contactformulier of bel ons op: 030-6626814.
Ook is het mogelijk dat u vooraf aan geeft met welke geestelijk verzorger u graag een gesprek wilt.

Training en scholing voor professionals
Vanuit dezelfde subsidie wordt ons de kans gegeven om andere zorgprofessionals te ondersteunen (training/intervisie) bij het omgaan met levensvragen, zingeving en spiritualiteit in het contact met hun cliënten. Neem bij interesse contact met ons op via info@zininutrecht.nu.