Vrijheid is wat jij doet
met wat jou wordt aangedaan
                            (Jean-Paul satre)

Deze nieuwsbrief komt uit in een bijzondere tijd, de coronaperiode, en op een bijzondere dag, 5 mei de dag waarop we de vrijheid vieren.
Deze tegenstelling van beperking en vrijheid die we kunnen voelen illustreert hoezeer deze periode zingevingsvragen oproept: over kwetsbaarheid en sterven, over zorg voor elkaar, over vrijheid en over nabijheid. 

Hoe langer de afstandsmaatregelen duren, hoe meer we bijvoorbeeld gaan voelen dat nabijheid een levensbehoefte is en hoezeer bij elkaar zijn en aanraken gevoelens van zin en welbevinden beïnvloeden.
Fysieke nabijheid maakt het stromen van liefde en genegenheid tussen mensen zo veel makkelijker. In hoeverre is het beperken daarvan in het meest wezenlijke belang van mensen op leeftijd? Dit soort vragen en afwegingen zijn moeilijk en kennen geen algemeen antwoord. Maar het zijn wel vragen die mensen diep in hun wezen raken en die gedeeld en gehoord mogen worden. Wij blijven ons daarvoor inzetten en zetten ons werk in deze periode met alle mogelijke nabijheid voort.

Lees meer over wat we kunnen bieden in de nieuwsbrief van mei 2020.

Ga voor het nieuwsbrievenarchief naar tabblad contact / nieuwsbrief.