Onderzoek naar aandacht voor zingeving in de palliatieve fase

Mensen in de palliatieve fase geven al lang aan dat zij grote behoefte hebben aan aandacht voor zingeving en spiritualiteit. Maar zorgverleners en vrijwilligers vinden het vaak nog wat moeilijk, want hoe je dat precies? Ben je daarvoor wel genoeg opgeleid? Wat heb je daarvoor nodig?

En wanneer is het beter om iemand door te verwijzen, bijvoorbeeld naar een geestelijk verzorger? Hoe bepaal je dat? En hoe werkt dat dan? Belangrijke vragen, waarop antwoorden worden gezocht in het onderzoek 'Integratie GV eerste lijn vanuit 3 multidisciplinaire praktijken' (PLOEG-3), waaraan ook Zin in Utrecht meedoet. Inmiddels zijn er deelnemers vanuit de PaTz-teams, het Stadshospice Utrecht en de buurtteams, maar we zoeken nog meer zorgverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg. Daar staat een vergoeding tegenover. Voor meer informatie, mail Marc Rietveld (marc@zininutrecht.nu).