Het Zincafé is voor verplegend en verzorgend personeel en overige medewerkers in de palliatieve zorg. Het thema dat centraal staat is: Herziene richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase. Het Zincafé wordt georganiseerd door vier netwerken palliatieve zorg: Utrecht Stad, Utrecht Zuid, Noordwest-Utrecht en Zuidoost-Utrecht.

Wanneer: 14 oktober van 16.00-18:00 uur (inloop v.a. 15.30 uur)
Waar: Opstandingskerk, Het Kant 1, Houten
Aanmelden: Tot 9 oktober via het aanmeldformulier of door een mail te sturen aan:i.zondervan@gmail.com