Eenzame of gekwetste mensen komen niet, daar moet je naar toe...

In januari 2016 is Zin in Utrecht gestart met een nieuw driejarig project, Zorg naar Maat, genaamd. Omdat we merkten dat we met project voorzagen in een behoefte, hebben we opnieuw subsidie aangevraagd. Deze is toegekend en het project gaat m.i.v. 1 januari 2019 onder de naam Zin op Maat. 

In dit project brengen wij inwoners van Utrecht die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken in contact met een bezoekmaatje die met aandacht kan luisteren. Hieronder kunt u lezen wat u als al dan niet professionele verwijzer kunt betekenen. 

Het project Zorg naar Maat voor verwijzers:

 1. voor familie, buren en vrijwilligers van zorg of welzijnsorganisaties
 2. voor professionals die met kwetsbare Utrechters in contact komen

1. Voor de directe omgeving

Mensen met levensvragen, eenzaamheid, verdriet en vragen rondom zingeving komen meestal niet uit zichzelf ondersteuning zoeken voor wat hen hoog zit. Het moet hen aangeboden worden, soms is er zelfs aansporing voor nodig. Daarom zijn familieleden, mantelzorgers, buren, kennissen en andere vrijwilligers belangrijk. Zij zien waar mensen mee zitten en kunnen optreden als verwijzers.

Iedereen kan, natuurlijk met instemming van betrokkene, een cliënt bij Zin in Utrecht aanmelden. Dit kan telefonisch of via de mail. Het kan nooit anoniem.

Na de aanmelding neemt Zin in Utrecht contact op met de beoogde cliënt en gaat op huisbezoek voor een kennismakingsgesprek.

Wanneer de betrokkene in aanmerking komt voor het bezoekwerk van het project Zorg naar Maat, zal Zin in Utrecht de cliënt 'matchen'  met een vrijwilliger. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de achtergrond van de betreffende cliënt. Deze vrijwilliger krijgt niet meer dan de meest noodzakelijke informatie.

De naam van de vrijwilliger wordt daarna telefonisch doorgegeven aan de cliënt, zodat de cliënt weet door wie hij of zij gebeld kan worden. Snel daarna neemt de vrijwilliger contact op met de cliënt voor een eerste afspraak.

Nadat de vrijwilliger en de cliënt elkaar een aantal malen hebben ontmoet, besluiten zij in overleg met Zin in Utrecht of het contact wordt voortgezet.

2.   Voor professionele verwijzers

Ook professionals zijn belangrijk voor ons werk. Huisartsen, thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, buurtteammedewerkers, sociaal makelaars en fysiotherapeuten horen wat mensen bezighoudt. Vaak kunnen zij inschatten of ouderen behoefte hebben aan een luisterend oor, aan een vertrouwde gesprekspartner. Professionals zijn in staat “de vraag achter de vraag” te horen en kunnen, wanneer hun eigen werkterrein, hun eigen bijdrage aanvulling behoeft, mensen doorverwijzen naar Zin in Utrecht.

Voor verwijzende professionals hebben we onze werkwijze op een rijtje gezet:

 1. Door een verwijzer wordt iemand aangemeld als mogelijke cliënt van Zin in Utrecht voor het project Zorg naar Maat.
 2. Een van de geestelijk verzogers van Zin in Utrecht maakt een afspraak met de aangemelde persoon en gaat op bezoek voor een kennismaking en/of intakegesprek.
 3. Wanneer de betrokkene in aanmerking komt voor het bezoekwerk van Zin in Utrecht, zal Zin in Utrecht de cliënt 'matchen'  met een vrijwilliger. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de achtergrond van de betreffende cliënt. Deze vrijwiliger krijgt niet meer dan de meest noodzakelijke informatie.
 4. De naam van de vrijwilliger wordt daarna telefonisch doorgegeven aan de cliënt, zodat de cliënt weet door wie hij of zij gebeld kan worden. Snel daarna neemt de vrijwilliger contact op met de cliënt voor een eerste afspraak ter kennismaking.
 5. Nadat de vrijwilliger drie keer in een kort tijdsbestek een bezoek aan de cliënt heeft gebracht, neemt de projectleider telefonisch contact op met de cliënt ter evaluatie. In dat gesprek wordt besloten of het contact moet worden voortgezet of moet worden gestopt.
 6. Daarover wordt mededeling gedaan aan de verwijzer. De verwijzer krijgt na verloop van enkele weken dus altijd bericht over de verwijzing die heeft plaatsgevonden.
 7. De vrijwilliger doet maandelijks verslag aan de coördinator over het contact met de cliënt.
 8. De vrijwilligers komen in teamverband geregeld bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en/of voor een themabespreking. Informatie uitwisseling vindt altijd anoniem plaats.
 9. De verwijzer kan bij bijzonderheden contact opnemen met de coördinator van Zin in Utrecht. De vrijwilliger kan bij moeilijkheden altijd op haar terugvallen en/of het contact aan haar teruggeven.
 10. Bij definitieve stopzetting van het contact zal dit gemeld worden aan de verwijzer.

Op deze manier hopen en verwachten we samen een netwerk te bouwen en te onderhouden wat maakt dat ouderen zich gezien, gehoord en gesteund voelen.

Brochure downloaden