Eenzame of gekwetste mensen komen niet, daar moet je naar toe...

In januari 2016 startte Zin in Utrecht met een nieuw project, Zorg naar Maat, genaamd. In dit project brengen wij inwoners van Utrecht die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken in contact met een bezoekmaatje die met aandacht kan luisteren. Voor dit project zoeken wij nog steeds cliënten, vrijwilligers en doorverwijzers.

 

Vrijwilligers

Wij zoeken vrijwilligers die houden van het voeren van gesprekken die wat dieper gaan, die het leuk vinden een ander echt te leren kennen en interessant vinden om om te gaan met verschillende denkbeelden over het leven. 
Zin in Utrecht koppelt deze vrijwilligers als bezoekmaatje aan iemand die de extra aandacht goed kan gebruiken en geeft de vrijwilligers een training in existentiële gespreksvoering.
Ga voor actuele trainingsdata naar ons 'Aanbod' elders op de site of klik hier.

Doorverwijzers

Mensen met levensvragen, eenzaamheid, verdriet en vragen rondom zingeving komen meestal niet uit zichzelf ondersteuning zoeken voor wat hen hoog zit. Het moet hen aangeboden worden, soms is er zelfs aansporing voor nodig. 
Bent u 
familie, mantelzorger, goede buur, kennis of professioneel zorgverlener van een inwoner van de stad Utrecht die meer dan gemiddelde behoefte toont aan een luisterend oor? Dan kunt u hen in contact brengen met Zin in Utrecht. 

Cliënten

Bent u zelf een inwoner van de stad Utrecht en heeft u behoefte aan een luisterend oor? Zijn er vragen over uw leven, over het leven en/of over de wereld waar u over blijft tobben? Wilt u een maatje of gesprekspartner die voor langere tijd met u mee optrekt in het leven?  

In dat geval kunt u contact opnemen met: info@zininutrecht.nu of 030-6626814.