Adviesbureau ZIN

Adviesbureau ZIN zet zich vanuit haar expertise op het gebied van zingeving en spiritualiteit in voor stresspreventie op de werkvloer. Klik hier voor een overzicht van ons aanbod in de Week van de Werkstress

Zin in Utrecht voor organisaties

Naast het bedienen van particulieren is Zin in Utrecht ook in het leven geroepen voor scholing en ondersteuning van professionals en vrijwilligers in de directe hulpverlening of werkzaam bij extramuraal opererende zorgorganisaties. U kunt bij ons terecht met vragen rondom goede zorg en dienstverlening en de organisatie hiervan. Wij bieden u handvatten om de kwaliteit van uw dienstverlening te verbeteren en op peil te houden. Geestelijke verzorgers weten vanuit hun expertise in alle lagen van het zorgproces zingevingsvragen op te sporen, hiermee om te gaan en hulpverleners hierbij te ondersteunen. De geestelijk verzorgers van Zin in Utrecht zijn in deze diepere, existentiële laag van de zorg, uw klankbord. Wij bieden u handvatten aan om dit aspect van de hulpverlening te ontwikkelen.

Onze trainers werken met vele verschillende methodieken om reflectie en communicatie te bevorderen zoals o.a. de geweldloze communicatie, mindfulness, autobiografisch schrijven, meditatieve technieken uit diverse spirituele tradities,  NLP en systemische werkvormen.

Onze dienstverlening is gericht op drie doelgroepen:

1. Vrijwilligers:

Zin in Utrecht heeft voor vrijwilligers een trainings- en scholingsaanbod ontwikkeld dat gericht is op het verhelderen van en omgaan met de zingevingsvragen die met hun vrijwilligerswerk te maken hebben. Ook zijn wij er voor ondersteuning in geestelijke weerbaarheid van specifieke vrijwilligers zoals bijvoorbeeld Mantelzorgers. Klik hier voor een voorbeeld van ons aanbod….

2. Professionals:

Voor professionals in de zorg die direct met cliënten te maken hebben verzorgen wij trainingen gericht op het herkennen van en inspelen op zingevingsvragen bij cliënten en op een diepere afstemming op zichzelf en de ander. Klik hier voor een voorbeeld van ons aanbod...

3. Beleidsmakers:

Voor beleidsmakers en managers in (zorg)organisaties bieden wij Moreel Beraad - kritische reflectie op de ethiek en waarden in beleidsbeslissingen. Daarnaast zijn wij er ook voor trainingen rondom zingeving en bieden wij trainingen om mensen in teamverband succesvol met elkaar samen te laten werken. Klik hier voor een voorbeeld van ons aanbod…