Beleidsmakers

  • Moreel beraad

Voor beleidsmakers en managers in (zorg)organisaties bieden wij Moreel Beraad - kritische reflectie op de ethiek en waarden in beleidsbeslissingen.

  • Zin in Beleid

Zin in Beleid biedt advies bij visie- en beleidsvorming. Het is goed om af en toe iemand objectief mee te laten kijken naar het hele hulpverleningsproces van uw organisatie vanuit het perspectief van de cliënt. Zin in Utrecht reflecteert kritisch op de door u geformuleerde missie en de uitvoering hiervan in de hulpverleningspraktijk en adviseert u bij de verbetering van de dienstverlening met oog op de cliënt.

  • Zin in Samenwerking

Zin in Samenwerking gaat om teambuilding rondom gedeelde waarden. Een organisch samenwerkend team, bestaande uit goed op elkaar afgestemde individuen, is onontbeerlijk voor het neerzetten van goede prestaties. Soms hebben mensen een natuurlijke klik met elkaar en groeit een goede afstemming op vanzelfsprekende wijze. Maar vaak ook vinden er botsingen plaats, in visie, werkwijze of overtuiging. Net zoals een auto met regelmaat even doorgelicht moet worden en hier en daar wat smeerolie nodig heeft, zo is het ook van belang om met regelmaat te investeren in goed teamwork. Zin in Utrecht biedt workshops en trainingen aan die individuen helpen met hun organische afstemming op elkaar door middel van een gedeelde focus op het doel van hun werk en de waarden die hen daarin dierbaar zijn.