Professionals

Als professional in de zorg kom je veel in aanraking met kwetsbare mensen. Vaak word je geconfronteerd met mensen die lijden aan omstandigheden die je niet kunt veranderen. Dat werpt je als hulpverlener ook terug op jezelf. Hoe ga ik met deze machteloosheid om? Hoe blijf ik toch open staan voor de ander zonder zelf bezet te raken met diens problemen? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet afstomp maar dat ik de mensen voor wie ik zorg als unieke mensen kan blijven ontmoeten? Onderzoek heeft aangetoond dat zorg het beste aankomt als er sprake is van een goede relatie tussen hulpverlener en hulpontvanger. Het aangaan van een menselijke relatie helpt je om beter aan te sluiten bij wat de ander ten diepste nodig heeft en geeft je zelf ook meer bevrediging in je werk. Daarnaast heb je als professional te maken met het steeds schipperen tussen de vaak beperkte speelruimte in de voorgegeven organisatiestructuren en –protocollen. Ook dit vraagt om creativiteit en flexibiliteit en ondersteuning in het omgaan met al die krachten en de spanningen die ze oproepen. Voor professionals in de zorg die direct met cliënten te maken hebben verzorgen wij activiteiten gericht op het herkennen van en inspelen op zingevingsvragen bij cliënten en op een diepere afstemming op zichzelf en de ander.

Workshops

Workshops zijn eenmalige bijeenkomsten rondom een zingevingsgerelateerd thema.  Zin in Utrecht heeft een aantal workshops standaard in haar pakket, waarvoor u zich via uw organisatie in kunt schrijven. Daarnaast kunt u als organisatie een workshop inkopen, die wij, in overleg met u, op maat voor u ontwikkelen. Thema’s waar wij op dit moment aanbod op hebben ontwikkeld:

 • Zin in Helpen
 • Zin in Symboliek en Ritueel
 • Zin in Stilte
 • Zin in Verlies
 • Zin in Hooggevoeligheid
 • Zin in Zorg
 • Zin in Werk
 • Zin in Verbondenheid
 • Zin in Geloof
 • Zin in Inspiratie

Trainingen

Een training bestaat uit een reeks van bijeenkomsten waarin dieper wordt ingegaan op een thema. Deelnemers worden toegerust in dit thema en leren een verbinding aanbrengen met hun werk als hulpverlener. De trainingen die wij op dit moment aanbieden zijn gebaseerd op de thema’s waarin wij ook workshops aanbieden. Het is mogelijk om in overleg met u een training op maat te ontwikkelen. De volgende trainingen zijn op dit moment bij ons in ontwikkeling:

 • Herkennen van eenzaamheid
 • Eigentijdse symboliek en ritueel
 • De zin van de waan
 • De kunst van het helpen
 • De parel in de pijn
 • Rust met rouw en verlies
 • De kracht van kwetsbaarheid
 • Meditatie, helpt dat echt?
 • Vertrouwen als levenskunst
 • Ouderen en depressiviteit

Intervisie praktische ethiek

De intervisiebijeenkomsten koppelen theorie en praktijk doordat zij uitgaan van een praktijkcasus, die door één van de deelnemers wordt aangedragen. Door deze gezamenlijk te toetsen aan de beschikbare vakkennis en hierover met elkaar in gesprek te gaan, kunnen nieuwe inzichten ontstaan, die helpen bij de praktijk van de hulpverlening. Daarbij draagt Zin in Utrecht bij aan de ontwikkeling van normatieve professionaliteit binnen uw organisatie.