Meteen naar de inhoud

                      Eenzame of gekwetste mensen komen niet, daar moet je naar toe…

Sinds januari 2016 heeft Zin in Utrecht een luistermaatjesproject. Eerst onder de naam Zorg naar Maat, maar tegenwoordig heet het Zin op Maat. Zoals de naam al zegt koppelen wij inwoners van Utrecht die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken aan een door ons getrainde en blijvend begeleide vrijwilliger die met aandacht kan luisteren. Het project wordt gesubsidieerd door de gemeente Utrecht (algemene WMO) en een aantal fondsen. Er zijn voor de cliënt geen kosten verbonden aan meedoen met dit project. Hieronder kunt u lezen wat u als al dan niet professionele verwijzer kunt betekenen. 

Het project Zorg naar Maat voor verwijzers:

  1. voor familie, buren en vrijwilligers van zorg of welzijnsorganisaties
  2. voor professionals die met kwetsbare Utrechters in contact komen

1. Voor de directe omgeving

Mensen met levensvragen, eenzaamheid, verdriet en vragen rondom zingeving komen meestal niet uit zichzelf ondersteuning zoeken voor wat hen hoog zit. Het moet hen aangeboden worden, soms is er zelfs aansporing voor nodig. Daarom zijn familieleden, mantelzorgers, buren, kennissen en andere vrijwilligers belangrijk. Zij zien waar mensen mee zitten en kunnen optreden als verwijzers. Iedereen kan, natuurlijk met instemming van betrokkene, een cliënt bij Zin in Utrecht aanmelden. Dit kan telefonisch of via de mail. Het kan nooit anoniem.

2.   Voor professionele verwijzers

Ook professionals zijn belangrijk voor ons werk. Huisartsen, thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, buurtteammedewerkers, sociaal makelaars en fysiotherapeuten horen wat mensen bezighoudt. Vaak kunnen zij inschatten of ouderen behoefte hebben aan een luisterend oor, aan een vertrouwde gesprekspartner. Professionals zijn in staat “de vraag achter de vraag” te horen en kunnen, wanneer hun eigen werkterrein, hun eigen bijdrage aanvulling behoeft, mensen doorverwijzen naar Zin in Utrecht.

Onze werkwijze:

  1. Na de aanmelding neemt Zin in Utrecht contact op met de beoogde cliënt en gaat op huisbezoek voor een kennismakingsgesprek.
  2. Wanneer de betrokkene in aanmerking komt voor het bezoekwerk van het project Zin op Maat, zal Zin in Utrecht de cliënt proberen te ‘matchen’  met een vrijwilliger. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de achtergrond van de betreffende cliënt. Deze vrijwilliger krijgt niet meer dan de meest noodzakelijke informatie.
  3. Als de vrijwilliger de client wel wil ontmoeten en de cliënt ook een korte beschrijving van de vrijwilliger ziet zitten, dan gaat de geestelijk verzorger die de intake heeft gedaan samen met de vrijwilliger naar de cliënt toe.
  4. De geestelijk verzorger begeleidt de ontmoeting en vraagt aan het eind van de ontmoeting of er genoeg klik is tussen beiden om het eens met elkaar te proberen en adviseert om na drie afspraken met zijn tweeën te evalueren of vraag en verwachting passen bij de werkelijkheid.
  5. De geestelijk verzorger blijft op de achtergrond altijd bereikbaar en verantwoordelijk voor zowel vrijwilliger als cliënt, biedt de vrijwilliger supervisie waar nodig en de vrijwilliger doet zes keer per jaar mee aan een intervisie met andere vrijwilligers en onder begeleiding van een geestelijk verzorger. De vrijwilliger doet maandelijks verslag aan de coördinator over het contact met de cliënt.
  6. Voor verwijzers die daar prijs op stellen koppelt de geestelijk verzorger terug wanneer een koppeling heeft plaatsgevonden en wanneer deze ook weer wordt beëindigt.

Op deze manier hopen en verwachten we samen een netwerk te bouwen en te onderhouden wat maakt dat ouderen maar ook jongeren met zingevingsvragen en behoefte aan diep, zinvol contact, zich gezien, gehoord en gesteund voelen.

Brochure downloaden