Meteen naar de inhoud

Zin in Utrecht voor organisaties

Naast het bedienen van particulieren is Zin in Utrecht ook in het leven geroepen voor scholing en ondersteuning van professionals en vrijwilligers in de directe hulpverlening of werkzaam bij extramuraal opererende zorgorganisaties. U kunt bij ons terecht met vragen rondom goede zorg en dienstverlening en de organisatie hiervan. Wij bieden u handvatten om de kwaliteit van uw dienstverlening te verbeteren en op peil te houden. Geestelijke verzorgers weten vanuit hun expertise in alle lagen van het zorgproces zingevingsvragen op te sporen, hiermee om te gaan en hulpverleners hierbij te ondersteunen. De geestelijk verzorgers van Zin in Utrecht zijn in deze diepere, existentiële laag van de zorg, uw klankbord. Wij bieden u handvatten aan om dit aspect van de hulpverlening te ontwikkelen.

Onze trainers werken met vele verschillende methodieken om reflectie en communicatie te bevorderen zoals o.a. de geweldloze communicatie, mindfulness, autobiografisch schrijven, meditatieve technieken uit diverse spirituele tradities,  NLP en systemische werkvormen.

Onze dienstverlening is gericht op drie doelgroepen:

1. Vrijwilligers:

Wat geeft meer zin aan je leven dan het doen van vrijwilligerswerk waarmee je anderen helpt? Als vrijwilliger kun je iets voor anderen betekenen en je levenservaring inzetten om de ander bij te staan. Vaak is vrijwilligerswerk daarom mooi en dankbaar werk. Maar als je met mensen of organisaties werkt, kun je ook als vrijwilliger met zingevingsvragen worden geconfronteerd. Bij jezelf én bij de mensen met wie je te maken hebt. Zin in Utrecht heeft voor vrijwilligers een trainings- en scholingsaanbod ontwikkeld dat gericht op het verhelderen van en omgaan met de zingevingsvragen die met hun vrijwilligerswerk te maken hebben. Ook zijn wij er voor ondersteuning in geestelijke weerbaarheid van specifieke vrijwilligers zoals bijvoorbeeld Mantelzorgers. Klik hier voor een voorbeeld van ons aanbod….

2. Professionals:

Als professional in de zorg kom je veel in aanraking met kwetsbare mensen. Vaak word je geconfronteerd met mensen die lijden aan omstandigheden die je niet kunt veranderen. Dat werpt je als hulpverlener ook terug op jezelf. Hoe ga ik met deze machteloosheid om? Hoe blijf ik toch open staan voor de ander zonder zelf bezet te raken met diens problemen? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet afstomp maar dat ik de mensen voor wie ik zorg als unieke mensen kan blijven ontmoeten? Onderzoek heeft aangetoond dat zorg het beste aankomt als er sprake is van een goede relatie tussen hulpverlener en hulpontvanger. Het aangaan van een menselijke relatie helpt je om beter aan te sluiten bij wat de ander ten diepste nodig heeft en geeft je zelf ook meer bevrediging in je werk. Daarnaast heb je als professional te maken met het steeds schipperen tussen de vaak beperkte speelruimte in de voorgegeven organisatiestructuren en –protocollen. Ook dit vraagt om creativiteit en flexibiliteit en ondersteuning in het omgaan met al die krachten en de spanningen die ze oproepen. Voor professionals in de zorg die direct met cliënten te maken hebben verzorgen wij activiteiten gericht op het herkennen van en inspelen op zingevingsvragen bij cliënten en op een diepere afstemming op zichzelf en de ander.

Klik hier voor een voorbeeld van ons trainingsaanbod.

Daarnaast bieden wij ook: Intervisie praktische ethiek

De intervisiebijeenkomsten koppelen theorie en praktijk doordat zij uitgaan van een praktijkcasus, die door één van de deelnemers wordt aangedragen. Door deze gezamenlijk te toetsen aan de beschikbare vakkennis en hierover met elkaar in gesprek te gaan, kunnen nieuwe inzichten ontstaan, die helpen bij de praktijk van de hulpverlening. Daarbij draagt Zin in Utrecht bij aan de ontwikkeling van normatieve professionaliteit binnen uw organisatie.