Wie ben ik?
Ik ben Jeanine Geijtenbeek en vrijgevestigd en geaccrediteerd geestelijk verzorger, familiemediator en vertrouwenspersoon. Sinds 2013 heb ik een praktijk in familiemediation en bied hierin ook geestelijke zorg. Ik heb een protestants-christelijke achtergrond en werk met cliënten met allerlei levensbeschouwelijke kleuring. 

Wat bied ik?
Ik begeleid mensen bij vragen die raken aan de eigen identiteit en aan de betekenis van het leven. Hoe verhoudt de behoefte om van betekenis te zijn zich tot jouw levensgeschiedenis en levensbeschouwing? Daarbij heb ik als familiemediator ruime ervaring met familieverhoudingen. Familiebanden hebben veel invloed. Vaak op een positieve manier maar ze kunnen ook knellen en pijn doen. In gesprekken met cliënten kijken we samen waar familiebanden onze existentie raken. Soms kan je banden aanhalen en intensiveren, soms moet je ook loslaten. Als er conflicten spelen begeleid ik de cliënt en eventueel de andere partij. Als het einde van een leven nadert kan de druk om hier iets mee te doen extra gevoeld worden. Ik begeleid mensen (zowel individuele cliënten als families) in de reflectie hierop en in het zoeken naar mogelijkheden om hier iets mee te doen

Hoe werk ik?
Ik werk in mijn eigen praktijkruimte in de binnenstad van Utrecht of kom, indien noodzakelijk en/of gewenst, in de thuissituatie. 

Praktijkgegevens
Zie: www.jeaninegeijtenbeek.com.