Wie ben ik?

Mijn naam is Willemien Winkel, geboren in 1963. Na een studie HBO Theologie (1994) heb ik als vrijwilliger in kerkelijk en sociaal verband gewerkt. Vanaf 2003 ben ik als geestelijk verzorger werkzaam bij diverse zorginstellingen. Hier heb ik jarenlang ervaring opgedaan in het begeleiden van mensen met levensvragen. In 2013 heb ik aan Tilburg University de masteropleiding ‘Zorg, ethiek en beleid’ voltooid. Deze studie bood mij een verbreding op ethisch en levensbeschouwelijk vlak. Daarnaast volgde ik diverse opleidingen, waaronder verlieskunde, crisis en coping, omgaan met eindigheid en sterven en mindfulness.

Wat bied ik? 
Ik werk vanuit een spirituele benadering. Spiritualiteit heeft voor mij te maken met datgene wat het leven zin en betekenis geeft, kracht biedt om verder te gaan, en verbonden is met eigen levensbronnen. Door gebeurtenissen die ons ontregelen en ontwortelen, kan het zijn dat we de verbinding kwijt raken met onze bronnen. Dit is van invloed op de mate waarin wij kunnen accepteren, rust kunnen vinden, met emoties kunnen omgaan en afscheid kunnen nemen.

De gesprekken zijn er mede op gericht deze innerlijke ruimte weer te vergroten.

Ik werk daarbij vanuit een aantal invalshoeken, zoals uw levensbronnen, rituelen, mindfulness. Ik streef naar een kortlopende serie contacten. 

Hoe werk ik? 
Een oriënterend gesprek waarin uw vraag of vragen verkend worden en gezocht wordt naar uw belangrijkste vraag. Daarna, afhankelijk van de vraagstelling, spreken we over levensthema’s die voor u van belang zijn. We zoeken naar bronnen (cultureel, ethisch, spiritueel) die u helpen om meer in balans te geraken, om hernieuwde levenskracht te ervaren, om weer steviger geworteld te staan.

U bepaalt welke levensthema’s aan bod komen. De basis van onze gesprekken is uw levensverhaal, met alle ervaringen die voor u van belang zijn geweest.

Praktijkgegevens:
www.praktijklevensvragen.nl