Meteen naar de inhoud

Een kwestie van perspectief: interactieve lezingen cyclus

Wegens omstandigheden uitgesteld maar nu toch weer op de agenda: het begin van een nieuwe activiteit van Zin in Utrecht: 

Interactieve lezingen vanuit verschillende levensbeschouwelijke perspectieven.

Wat je in het leven overkomt is één ding. Hoe je dat wat je overkomt duidt en verklaart iets anders. Maar je perspectief op wat je overkomt is wel cruciaal in het al dan niet vruchtbaar om kunnen gaan daarmee.

We beginnen met 2 avonden over een westerse esoterische visie op spiritualiteit.
En dan met name hoe je vanuit dit perspectief kunt kijken naar allerhande problemen die op dit moment in het leven van mensen en in de wereld spelen.

Esoterie betekent kennis die slechts voor ingewijden toegankelijk is. In tegenstelling tot exoterie, wat kennis voor iedereen betekent.
De meeste religieuze tradities hebben naast de exoterische teksten, rituelen en gebruiken ook een esoterische kant.
Dan gaat het als het ware om een wat diepere lezing en een dieper bevatten van waar het in wezen om gaat.
In deze lezingencyclus wordt gekeken naar het praktische verstaan van begrippen als ‘geestelijke evolutie’; ‘ziel’ en ‘inwijdingen’.

Waar? Buurtcentrum de Leeuw; Samuel van Houtenstraat, Utrecht.  
Wanneer? 7 en 14 februari 2019 van 19.30 tot 21.30 uur.

Opgave via info@zininutrecht.nu
We vragen een vrijwillige bijdrage.