Meteen naar de inhoud

training voor professionals

Voor professionals in de zorg die direct met cliënten te maken hebben verzorgen wij activiteiten gericht op het herkennen van en inspelen op zingevingsvragen bij cliënten en op een diepere afstemming op zichzelf en de ander.

Trainingsaanbod palliatieve zorg 2019 – 2020

Zin in Utrecht ontwikkelt een reeks nascholingen over spirituele zorg voor zorgprofessionals en vrijwilligers die werken met mensen in de palliatieve fase.

1. ‘Basiscursus Spirituele zorg in de palliatieve fase’,
met globaal de volgende inhoud:
o Wat is spirituele zorg?
o Het ABC-model
o Oefenen met de ‘latende modus’

o Basis gesprekstechniek
o Signaleren en doorverwijzen Duur: 3 uur

Doelgroep: huisartsen/POH-ers, verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers.

2. ‘Begeleiding bij levensvragen in de palliatieve fase’,
met globaal de volgende inhoud:
o Gesprekstechnieken
o Omgaan met lijden en dood
o Gebruik en betekenis van ritueleno Basiskennis over opvattingen rond sterven en dood binnen verschillende tradities

Duur: 3 keer 2 uur
Doelgroep: huisartsen/POH-ers, verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers

3. ‘Begeleiding van mensen met een islamitische achtergrond in de palliatieve fase’
met globaal de volgende inhoud:
o Basiskennis over islamitische opvattingen en rituelen resp. de cultuur en gebruiken in islamitische landen rond leven en dood
o Praktische informatie en tips aan de hand van een casusbespreking

Duur: 2 uur
Doelgroep: huisartsen/POH-ers, verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers

4. ‘Begeleiding van mensen met een hindoeïstische achtergrond in de palliatieve fase’

met globaal de volgende inhoud:
o Basiskennis over hindoeïstische opvattingen en rituelen resp. de cultuur en gebruiken in hindoeïstische landen rond leven en dood
o Praktische informatie en tips aan de hand van een casusbespreking

Duur: 2 uur
Doelgroep: huisartsen/POH-ers, verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers

5. ‘Workshop zorg bij complexe existentiële problemen’,
met globaal de volgende inhoud:
o Toelichting van verschillende types complexe existentiële problemen aan de hand van voorbeelden
o Samenhang met psychiatrie
o Welke zorg is geboden bij iemand met complexe existentiële problemen?

Duur: 3 uur
Doelgroep: huisartsen/POH-ers, verpleegkundigen

Download de flyer

Open inschrijving en ‘in company’
De exacte data voor de trainingen met open inschrijving zijn nog niet bekend; deze volgen z.s.m. op de websites van Zin in Utrecht en van het Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht-Stad.
De trainingen kunnen ook in huis worden verzorgd voor teams die actief zijn in de palliatieve zorg.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor huisartsen (GAIA) en POH’s en verpleegkundigen (V&VN en NVvPO).

Kosten
Deelname is in principe gratis. De kosten voor deze trainingen worden vergoed vanuit de VWS subsidie voor geestelijke verzorging in de eerste lijn.

Bij in company trainingen kunnen aanvullende kosten worden berekend als de trainingen moeten worden aangepast.